4-polohový prepínač s indikátorom znečistenia filtrov

Viacpolohové prepínače umožňujú manuálne prepnutie vetracieho výkonu podľa prednastavených hodnôt na displeji jednotky alebo cez programovateľný ovládač. Obsahuje 4 výkonnostné stupne. Na centrálnu jednotku je možné napojenie prídavného prepínača alebo kombináciu s bezdrôtovým ovládaním. Prepínačom je možné spustiť rýchly odťah. Obsahuje indikátor znečistenia filtrov.

Možnosť inštalácie pre produktovú radu Renovent Excellent a Renovent Sky.

120,00 €