Fronius Symo Hybrid

Fronius Symo Hybrid je ideálne riešenie pre ukladanie energie. Tento striedač spája nabíjací prístroj, akumulátorový striedač, hybridný striedač, riadiacu jednotku, kontrolu a monitoring systému v jednom. S výkonnostnými triedami AC od 3,0 do 5,0 kW je tento striedač schopný spracovať až 8,0 kW, napájať spotrebiče v domácnosti a navyše dočasne ukladať prebytočnú energiu fotovoltaického systému do akumulátora Fronius Solar Battery. Prostredníctvom inteligentnej správy toku energie umožňuje integrovaná Multi Flow Technológia simultánne toky energií všetkými smermi, a tiež pripojenie akumulačného systému v režime AC, DC aj kombinovaného AC a DC. Výsledkom je maximálny podiel vlastnej spotreby a teda najvyššia rentabilita systému.

Vyberte si variant:

Cena od 1 900,00 €

Možnosti

 • Konfigurácia
  Voľne dostupný program Fronius Solar Configurator, podporuje presnosť dimenzovania fotovoltických systémov. K dispozícii je v režimoch online aj offline.
 • Užívateľské prostredie
  Intuitívny displej meniča a sprievodca uvedením do prevádzky, pre nastavenie, monitorovanie a energetický manažment.
 • Monitorovanie systému
  Fronius Solar.web, k dispozícii online alebo prostredníctvom aplikácie a spoločnosti Fronius Solar.TV sú bezplatné nástroje na monitorovanie poskytovať inteligentnú analýzu a sledovanie systému.
 • Jednoduchá inštalácia
  Vďaka funkcii SnapIN nainštalujete menič jednoducho za menej ako 10 minút.
 • Systémová podpora
  Služba Fronius SOS poskytuje bezplatné nástroje na údržbu, nájdenie poruchy, alebo opravu.

Dizajn systému

 • Široké napätie a nízke 80V napätie zabezpečujú mnoho možnosti návrhu
 • ​Dovoľuje riešiť akúkoľvek veľkosť poľa od jedného do šiestich reťazcov

Výkon

 • NEMA 4X pre použitie v interiéri a exteriéri
 • Kontinuálny výkon v akomkoľvek počasí vďaka aktívnemu chladeniu
 • Pracuje až do -25°C, navrhnutý tak, aby vydržal ľad a sneh
 • Inteligentné MPPT dôkladne sleduje globálny výkonový bod reťazca pre zvýšenie produkcie energie
 • Hodnotenie vysokej výkonnosti

Inštalácia a údržba

 • DC Zapojenie a odpojenie je zabudované na montážnej konzole. Pre montáž snímača nieje nutná odborná montáž
 • Jednoduché aktualizácie firmvéru pomocou USB kľúča
 • Spoľahlivosť na doske zaručuje vynikajúcu prevádzku a produkciu
 • Inteligentná sieť umožňuje diaľkové ovládanie nástrojov systémov meniča a výrobu elektriny
 • Video výučba v praxi na YouTube
 • Najľahšie meniče vo svojej triede od 16 do 43 kg
 • Flexibilné možnosti montáže od 0° do 90 ° (horizontálne vertikálne)

Monitorovanie

 • Solar.web poskytuje mnoho detailných nástrojov na analýzu dát: porovnanie projektov, sledovanie výstupu na MPPT a prijímanie upozornení e-mailom
 • Bezplatné monitorovanie a aplikácie kompatibilné s viacerými zariadeniami
 • Bezdrôtové monitorovanie s integrovanou možnosťou Modbus
 • Bezdrôtové nastavenie monitorovania prostredníctvom inteligentného zariadenia
 • Preferované LDC pre inteligentnú pripravenosť na sieť a jednoduchú integráciu SCADA

Použité technológie

Technológia SnapInverter
Nová generácia meničov Symo Hybrid sa vyznačuje jednoduchým montážnym systémom, vďaka ktorému je inštalácia a údržba jednoduchá ako nikdy predtým. Zvláštnym konštrukčným znakom týchto prístrojov je oddelenie pripojovacej a výkonovej časti. Každá sa inštaluje samostatne. Najprv sa na stenu namontuje mimoriadne ľahká pripojovacia časť vrátane všetkého vedenia. Potom sa vykoná montáž výkonového dielu. Vďaka inovatívnej otočnej koncepcii je montáž a servis pre užívateľov obzvlášť komfortná. Menič sa jednoducho zavesí do nástenného držiaka a potom sa zaistí. V prípade servisného zásahu preto nie je nutné odmontovať celý menič, stačí sňať iba výkonový diel. Všetka kabeláž zostáva zachovaná.

Integrovaná dátová komunikácia
Ako prvý výrobca meničov ponúkame balíček pre dátovú komunikáciu s plne integrovaným dataloggingem, technológiami WLAN a Ethernet, energetickým manažmentom, webovým serverom a mnohých rozhraniami. Vďaka tomu je menič pripojený k Internetu prostredníctvom sieťového kábla alebo prostredníctvom siete WLAN (bez použitia ďalších káblov) a poskytuje optimálny prehľad o prevádzke fotovoltaického systému. Pripojenie ku komponentom iných výrobcov je zaistené vďaka rozhraniu, ako napríklad Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec či Fronius Solar API (JSON). Okrem toho možno súbežne používať otvorené rozhrania pre prístup k programu Fronius Solar.web.

Dynamic Peak Manažér
Dynamic Peak Manažér je nový algoritmus pre MPP-sledovanie, ktorý pri hľadaní optimálneho pracovného bodu, dynamicky prispôsobuje správanie. Zvláštnosťou je, že algoritmus Dynamic Peak Manažér pravidelne automaticky kontroluje celú charakteristiku a preto dokáže nájsť globálne bod maximálneho výkonu (Global Maximum Power Point, GMPP) aj pri čiastočnom zatienení.

Technológia SmartGrid
Meniče Fronius Symo Hybrid sú pripravené na technológiu budúcnosti Smart Grid. Pre budúce požiadavky v oblasti sieťovej techniky sú meniče dokonale vybavené. V prístrojoch je k dispozícii množstvo inteligentných funkcií, tzv. Advanced Grid Features. Ide o rôzne regulačné funkcie pre optimálnu dodávku jalového a činného výkonu do siete. Cieľom týchto funkcií je umožniť bezpečnú sieťovú prevádzku, a to aj pri veľmi vysokej hustote fotovoltaických zariadení. A tiež preto, aby sa zamedzilo nežiaducemu prerušovaniu dodávok energie kvôli prekročeniu medzných hodnôt parametrov siete a s tým spojenému ušlému zisku. Vďaka meničom Fronius je teda výnos fotovoltaického systému optimálne zaistený. Okrem toho možno vďaka meničom Fronius využívať aj dynamickú reguláciu dodávok energie do siete s ohľadom na vlastnú spotrebu pri obmedzení dodávok. Stačí pripojiť elektromer a nastaviť obmedzenia dodávok.

Nulové dodávky
Prevádzkovatelia elektrických sietí v mnohých krajinách dnes stále častejšie požadujú možnosť obmedzenia dodávok fotovoltaickej energie do siete ako podmienku sieťového pripojenia. Dynamickým obmedzením výkonu ponúka menič Fronius Symo Hybrid riešenie pre optimálny manažment dodávok energie do siete. Menič pritom najprv napája spotrebiče v domácnosti. Potom obmedzí výkon na maximálnu dodávky povolenej prevádzkovateľom siete. S meničmi Fronius je vďaka tejto funkcii možné aj nulové napájanie. Tak nie je do elektrickej siete dodávaný žiadny prúd a príslušné požiadavky prevádzkovateľa siete je možné splniť jednoduchým nastavením na webovom rozhraní meniča.


Na stiahnutie