Huawei LUNA 2000 BACK UP box B0 1F

Huawei Back Up Box sa používa na riadenie stavu meniča (on-grid / off-grid). Ak dôjde k výpadku siete, menič sa prepne do stavu mimo sieť (off-grid) a dodáva energiu pre napájanie zo siete v záložnom režime. Keď sa sieť obnoví, menič prejde do stavu viazaného na sieť (on-grid).

- Backup box podporuje iba TN-S, TN-C-S a TT sieť.

- Kompatibilný s batériami LG Chem HV,  novými batériovými modulmi Huawei LUNA 2000 a meničmi Huawei série L1.


499,00 €