Huawei LUNA 2000 BACK UP box B1 3F

Huawei Back Up Box sa používa na riadenie stavu meniča (on-grid / off-grid). Ak dôjde k výpadku siete, menič sa prepne do stavu mimo sieť (off-grid) a dodáva energiu pre napájanie zo siete v záložnom režime. Keď sa sieť obnoví, menič prejde do stavu viazaného na sieť (on-grid).

- Backup box podporuje iba TN-S, TN-C-S a TT sieť.

- Kompatibilný s batériami LG Chem HV, novými batériami Huawei LUNA 2000

- Určený pre spoluprácu s 3-fázovými meničmi Huawei rady M1, výstup je len jednofázový - 230V v AC


804,00 €