U-f guard S napäťová a frekvenčná ochrana 3x16A - HDO

Trojstupňová sieťová ochrana pre 3-fázové aj 1-fázové sústavy so sledovaním frekvencie, fázových alebo združených napätí so zabudovaným odpínačom pre spínané prúdy do 3x16 A. Vstup HDO.

Rozsah vypínacích napätí a frekvenciou aj reakčný čas je možné jednoducho nastaviť pomocou podsvieteného displeja a jednoduchého menu. Meranie parametrov siete je možné nastaviť buď pre trojfázovú alebo jednofázovú sústavu, kde nie je požadovaná prítomnosť všetkých troch fáz.

Sieťovú ochranu možno nastaviť pre meranie v jednom, dvoch alebo troch stupňoch. Pri nadpätí prvého stupňa je po nastavení reakčnej doby 3 s prístroj automaticky nastavený pre agregáciu podľa STN EN 61000-4-30 triedy S.

Biele LED podsvietenie umožňuje sledovať zobrazované hodnoty aj v miestach inštalácie, kde by inak bola zlá viditeľnosť. Stav spínania relé je navyše indikovaný prídavnou dvojfarebnou LED. Zariadenie tiež ukladá chybové stavy do pamäte a pomocou displeja je možné zobraziť počet jednotlivých chýb. Ďalej sa ukladá čas, po ktorý je zariadenie v prevádzke. Tretím ukladaným údajom je čas, po ktorý je odpojený kontakt výkonového integrovaného relé.

Predĺženie doby odopnutí kontaktov výstupného relé od okamihu detekcie chyby v sieti a to až 30 minút od posledne zaznamenaného prekročenia napätia alebo frekvencie. Nie je teda nutné ochranu v elektroinštalácii dovybavovať časovacím relé pri požiadavke dlhých časov pre odpojenie výkonového zariadenia.

380,00 €

Napäťová a frekvenčná ochrana U-f guard

Trojfázová napäťová a frekvenčná ochrana určená od jednoduchých inštalácií fotovoltických systémov až po využitie v kogeneračných jednotkách, ochrany odberných miest a v sieťach, kde je rozvodnými spoločnosťami vyžadovaná pre podporu zachovania kvality distribučnej siete. Prístroj môže pracovať aj v jednofázovej sieti.

Rozsah vypínacích napätí a frekvenciou aj reakčný čas je možné jednoducho nastaviť pomocou podsvieteného displeja a jednoduchého menu. Meranie parametrov siete je možné nastaviť buď pre trojfázovú alebo jednofázovú sústavu, kde nie je požadovaná prítomnosť všetkých troch fáz.

Sieťovú ochranu možno nastaviť pre meranie v jednom, dvoch alebo troch stupňoch. Pri nadpätí prvého stupňa je po nastavení reakčnej doby 3 s prístroj automaticky nastavený pre agregáciu podľa STN EN 61000-4-30 triedy S.

Biele LED podsvietenie umožňuje sledovať zobrazované hodnoty aj v miestach inštalácie, kde by inak bola zlá viditeľnosť. Stav spínania relé je navyše indikovaný prídavnou dvojfarebnou LED. Zariadenie tiež ukladá chybové stavy do pamäte a pomocou displeja je možné zobraziť počet jednotlivých chýb. Ďalej sa ukladá čas, po ktorý je zariadenie v prevádzke. Tretím ukladaným údajom je čas, po ktorý je odpojený kontakt relé, ovládajúci výkonový spínací prvok.

Predĺženie doby odopnutí kontaktov výstupného relé od okamihu detekcie chyby v sieti a to až 30 minút od posledne zaznamenaného prekročenia napätia alebo frekvencie. Nie je teda nutné ochranu v elektroinštalácii dovybavovať časovacím relé pri požiadavke dlhých časov pre odpojenie výkonového zariadenia.

Technické parametre

 • Rozsah meracieho napätia: 160 - 300 Vac / 150 - 485 Vac, 40 - 300 Vac / 80 .. 485 Vac voliteľne na obj.
 • Napájacie napätie, príkon: 150 - 300 Vac, 50 Hz ± 10%, <3W, rozšírenie podpätia od 40 Vac 0,5 s voliť. na obj.
 • Stupne nastavenia ochrany: jednofázové alebo trojfázové, voľba merania v 1, 2 alebo 3 stupňoch
 • Rozsah nastavenia napäťové ochrany, presnosť merania: 160 Vac - 276 Vac (mer. L proti N) ± 0,5% S tr. , Alt. 100 Vac - 288 Vac voliteľne na objednávku, 280 Vac - 485 Vac (mer. L proti L) ± 0,5% S tr.
 • Rozsah nastavenia frekvenčnej ochrany, rozsah zobrazenia, presnosť merania: 46,00 - 54,50 Hz, 46,000 - 54,500 Hz, ± 0,005 Hz
 • Sledovacia doba - časové meracie okno, krok nastavenia:
 • 1. stupeň: podpätie 0,040 - 2 s, krok 20 ms, nadpätie 0,040 - 3,2 s, krok 20 ms, pod / nadfrekvencia: 0,040 - 0,6 s, krok 20 ms
 • 2. stupeň: podpätie 0,040 - 2 s, krok 20 ms, nadpätie 0,040 - 1 s, krok 20 ms, pod / nadfrekvencia: 0,040 - 0,6 s, krok 20 ms
 • 3. stupeň: nadpätie 0,100 s pri voľbe 276 alebo 287 V
 • Meranie napäťovej asymetrie: 1 - 20%, po 1%, veľ. Kroku 1% z Un = 230 V
 • Výstupné kontakty- elektromechanické relé:
 • Zákl. verzia jednopólový odpínač: 6 A / 250VAC
 • Rýchlosť odozvy: <10 ms
 • Max. počet zopnutí: 105 pri men. hodnotách
 • Nastaviteľný čas zotrvania znovuzopnutia kontaktov relé od okamihu odznení chyby siete nastaviteľné od: 5 s do 30 min, krok 1 s
 • Zaznamenávanie dátumu a času prepnutia kontaktov elektromech. relé: podrobné údaje o 14 posledných detekovaných odpojení
 • Hodiny: nastaviteľný kalendár s presnosťou hodín ± 1 min / mes, po odopnutí napájania si prístroj uchováva čas vďaka vnútornej batérii (> 5 rokov)
 • Pracovná teplota, vzdušná vlhkosť: -20 ° C .. + 60 ° C, 95% <0,02% / ° C
 • Teplota skladovania, vzdušná vlhkosť: -30 ° C .. + 70 ° C, 95% (nekondenzujúca)
 • Prierez vodičov na svorky max.: 2,5 mm2
 • Puzdro prístroja: materiál ABS, samozhášavý podľa normy UL94-V1
 • Montáž: symetrická lišta 35 mm, šírka 70 mm (4 moduly)
 • Zobrazenie: LCD displej, podsvietenie, dvojfarebná LED na indikáciu stavu relé
 • Elektrická životnosť relé, prístroje: 105 zopnutí pri menovitom výkone, celková životnosť> 40000 hodín
 • Spôsob ovládania, nastavenia, normy: 3 tlačidlá, prístup cez štvormiestne heslo, na zvláštne objedn. možno priradiť unikátne heslo, EN 60255-1; 60255-127; 61010-1, 2-201; 61000-4-30 v triede S; 50438; 50160 trieda 2