Napojenie na Heatpex Aria box - Bočné

Bočný konektor sa používa na pripojenie potrubia hlavného prívodu alebo odvádzania vzduchu na obidve strany distribučného boxu Heatpex Aria. 

Je určený na upevnenie do oválneho otvoru na oboch stranách distribučného boxu a nahradí tak jeden modul 3xDN75mm. Ak sa používa rúrka s priemerom 125 mm, nepoužitá časť by mala byť odrezaná. 

Upevňuje sa do oválneho otvoru na oboch stranách rozvodnej skrine namiesto modulu 3xDN75mm. Určené na pripojenie potrubí 125 mm, 160 mm a 180mm. 

Štandardné vetracie priemery umožňujú pripojenie typických kruhových potrubí.

24,00 €