Napojenie na Heatpex Aria box - Spodné

Hlavný centrálny konektor slúži na pripojenie hlavného potrubia prívodu vzduchu alebo hlavného potrubia odvádzaného vzduchu ku distribučnému boxu Heatpex Aria.

19,20 €

Nepoužitá časť, ktorej priemer je menší ako priemer potrubia by mala byť odrezaná. Inštalované v hlavnom slote distribučného boxu

Určené na pripojenie potrubí 125 mm, 160 mm, 180 mm a 200 mm

Štandardné vetracie priemery umožňujú pripojenie typických kruhových potrubí.


Na stiahnutie