Napojenie na Heatpex Aria box - Spodné

Hlavný centrálny konektor slúži na pripojenie hlavného potrubia prívodu vzduchu alebo hlavného potrubia odvádzaného vzduchu ku distribučnému boxu Heatpex Aria.

Nepoužitá časť, ktorej priemer je menší ako priemer potrubia by mala byť odrezaná. Inštalované v hlavnom slote distribučného boxu

Určené na pripojenie potrubí 125 mm, 160 mm, 180 mm a 200 mm

Štandardné vetracie priemery umožňujú pripojenie typických kruhových potrubí.

25,20 €