Regulátor WATTrouter ECO bez meracieho modulu

Wattrouter ECO je ideálnou voľbou pre užívateľov, ktorí nechcú do regulácie prebytkov investovať veľa peňazí a potrebujú spoľahlivý a funkčný produkt. 

Regulátor WATTrouter ECO možno inštalovať do rozvádzača upevnením na lištu DIN 35mm alebo priskrutkovaním na stenu 2 skrutkami s pologuľatou či zápustnou hlavou.


Neobsahuje merací modul!  

256,00 €

WATTrouter ECO je úplne bezhlučný, pretože výkonové triaky známe z WATTrouteru CWx boli nahradené SSR výstupmi, na ktoré sa pripájajú pasívne chladené výkonové SSR relé. Sú teda k dispozícii celkom 4 SSR výstupy. Týmto odpadajú problémy s hlukom ventilátora, prašnosťou a ďalej s nutnosťou opravy regulátora, pri prípadnom poškodení výkonových triákov skratom. Výkonovú SSR možno dimenzovať podľa prúdovej zaťažiteľnosti a možností chladenia.

Ku sprevádzkovaniu plynulej regulácie spotrebiča (napr. Bojlera) podľa prebytku, je u WATTrouteru ECO vždy nutné dokúpiť aspoň jedno výkonové polovodičové relé - SSR.

WATTrouter ECO je programovateľný regulátor pre optimalizáciu vlastnej spotreby pre objekty s inštalovanou fotovoltaickou elektrárňou. Prúdový rozsah merania je 3x20A, trvalého zaťaženia 3x40A. Regulátor dokonale optimalizuje využtie prebytkov energie vyrobených Vašou FVE. Návratnosť zariadenia vzhľadom na výkon FVE a možnosti využitia vyrobenej energie môže byť aj menej než 4 mesiace.

WATTrouter ECO je úplne tichý, pretože výkonové triaky známe z WATTrouteru CWx boly nahradené SSR výstupmi, na ktoré sa pripájajú pasívne chladené výkonové SSR relé. Sú tu k dispozícii celkom 4 SSR výstupy. Týmto končia starosti s hlukom ventilátorov, prašnosťou a ďalej s nutnosťou opravy regulátoru pri prípadnom poškodení výkonových triakov skratom.

K sprevádzkovaniu plynulej regulácie spotrebiča, je nutné dokúpiť aspoň jedno výkonové polovodičové relé - SSR.

Pre WATTrouter ECO sú ďalej dostupné voliteľné softwérové nadstavby. Zahŕňajú niektoré funkcie, ktoré možno nájsť v štandardnom vybavení WATTroutru Mx. Voliteľné funkcie možno zakúpiť dodatočne a aktivovať v regulátore.

WATTrouter ECO možno ďalej dovybaviť bezdrôtovým prenosom dát pomocou modulou SC-Gateway a SC-Router, ktorý bol vyvinutý firmou ENcontrol s.r.o.. Tieto moduly umožňujú plnohodnotný bezdrôtový prenos medzi 2 regulátormi. Možno taktiež použiť bezdrôtové zásuvky a moduly ENcontrol.

WATTrouter ECO je ideálnou voľbou pre uživateľov, ktorý nechcú do regulácie prebytkov investovať mnoho finančných prostriedkov, nepotrebujú zvýšený komfort pripojenia (sledovanie cez Internet a pod.), ale potrebujú spoľahlivý a funkčný produkt.

WATTrouter ECO sa skladá z meriaceho modulu a vlastného regulátoru. Nastavenie regulátoru sa vykonáva z osobného počítača (notebook, mininotebook, popr. stolný PC) pomocou USB rozhrania.

Software pre regulátory Wattrouter ECO:

WATTconfig ECO 1.4 (pre Windows) - nastavenie a monitorovanie parametrov

WATTconfig ECO 1.4 (pre Linux) - nastavenie a monitorovanie parametrov

Firmware 1.6 - aktuálny FW

Poznámka: Pokiaľ ste užívateľom WATTroutru CWx alebo WATTroutru CWx SSR, potom si môžete zakúpiť len samostatný regulátor. Meriaci modul je funkčne zhodný pri oboch typoch, má len odlišný štítok.


Na stiahnutie